folgje ús
Folgje ús:
Facebook/iependoarp Twitter/iependoarp Instagram/iependoarp
< Werom nei it oersjoch

Yn de media

Alle deuren Feanwâldsterwâl open - Leeuwarder Courant - 18/08/2018

Allinnich beskikber yn it Nederlâns

Ieder leven is een portret waard - De Assendorper - 07/07/2018

Allinnich beskiber yn it Nederlâns

Ons kent ons - Noorderland - 01/06/2018

Allinich yn it Nederlâns beskikber

Open Dorp - Noorderbreedte - 25/05/2018

Allinnich beskikber yn it Nederlâns

De beste Friesland-tips - De Volkskrant - 22/05/2018

Allinich beskiber yn it Nederlâns

Een audiovisuele ode aan het Friese dorpsleven - NRC - 06/04/2018

Alinnich beskiber yn it Nederlâns

Audioverhalen uit een klein Fries dorp - Koffietijd - 05/04/2018

Allinich beskikber yn it Nederlâns

Dorpsbeeld - VPRO-gids -28/03/2018

Allinnich beskiber yn it Nederlâns

Wat zorgt voor binding in Feanwâldsterwâl?- Langs de lijn en omstreken - 22/02/2018

(Allinnich beskiber yn it Nederlâns)

Feanwâldsterwâl: een vaart, twee straten, twee gemeenten - Leeuwarder Courant - 17/02/2018

Een gek grensgeval en een warm thuis: Feanwâldsterwâl, het dorp dat er bijna niet meer was.

Kom yn 'e kunde mei de doarpsbewenners fan Feanwâldsterwâl - Omrop Fryslân - 12/02/2018

Fan moandei ôf leart hiel Fryslân 128 ynwenners fan Feanwâldsterwâl kennen.

Lex Bohlmeijer in gesprek met Sjoerd Litjens - De Correspondent - 10/02/2018

Allinnich beskikber yn it Nederlânsk

Verhalen achter zo'n 130 voordeuren - Friesch Dagbad - 31/01/2018

Allinnich beskikber yn it Nederlânsk

Finster op 2018 - Omrop Fryslân - 27/01/2018

Yn it foarprogramma Finster op 2018 wurdt in oantal kulturele aktiviteiten beljochte. wêrûnder Iepen Doar(p) (tsjek min. 32.32).

Dit zijn de Friezen - De Volkskrant - 26/01/2018

Allinnich beskiber yn it Nederlânsk

Achter elke deur een bijzonder verhaal - Doarpskompas - 20/09/2017

Allinnich beskiber yn it Nederlânsk

Mooi en moeilijk dorpsportret - Leeuwarder Courant - 29/11/ 2017

Allinnich beskiber yn it Nederlânsk

Sjoerd Litjens start project 'Iepen Doarp' - GPTV - 13/03/2017

Yn it kader fan LWD2018 startte Sjoerd Litjens it project Iepen Doarp.

Iepen doarren’ in Feanwâldsterwâl - Friesch Dagblad - 18/07/2016

Allinnich beskikber yn it Nederlânsk