volg ons
Volg ons:
Facebook/iependoarp Twitter/iependoarp Instagram/iependoarp
< Terug naar het overzicht

De Makers

Sjoerd Litjens – initiatiefnemer, interviewer, productieleider

“Iepen doar[p] is ontstaan vanuit de overtuiging dat ieder leven een portret waard is, vanuit nieuwsgierigheid naar het dorp waarin ik opgroeide, de verhalen daar die mijn jeugd bewust en onbewust geraakt hebben, en vanuit de wens om via mijn werk, via het vertellen en delen van persoonlijke verhalen te verbinden.”

Sippy Tigchelaar – interviewer

“Iepen doar[p] geeft mij de mogelijkheid te doen wat ik het liefste doe: achterhalen waarom en hoe mensen de dingen doen die ze doen. Dat doe ik graag in Friesland, omdat het mijn thuis is, omdat ik er een samenhang tussen de mens en zijn omgeving ervaar, die op andere plaatsen verloren is gegaan."

Hester Heite – interviewer, eindredacteur

“Iepen Doar[p] maakt aan de hand van korte audioportretten invoelbaar wat het begrip 'mienskip' betekent voor de verschillende inwoners van een klein Fries dorp. Als journalist en antropoloog hoop ik dat het luisteraars aan het denken zet over de betekenis die dit begrip heeft voor hen. Opdat we onszelf en elkaar leren begrijpen.”

Tryntsje Nauta – fotograaf

“Doordat ik in grotere steden als Rotterdam en Berlijn heb gewoond, is mijn zwak voor het dorpsleven gegroeid, een plek waar de hechting tussen mens en omgeving sterk aanwezig en duidelijk zichtbaar is. Als beeldend kunstenaar/fotograaf wil ik het vertrouwde, het gewone daarvan graag laten zien. Fotografisch vind ik het platteland interessant vanwege de ruimte en het ook ruim aanwezige natuurlijke licht, dat voor behoud van de omgevingssfeer zorgt. Graag wil ik het dorpse, daar waar het idyllische en het rauwe samengaan, verbeelden.”

Marieke Kijk in de Vegte – fotograaf

“Ik kom uit Brabant, maar woon een belangrijk deel van mijn leven in het Noorden van Nederland. De mentaliteit bevalt me. Wat me hier opvalt is dat mensen zich over het algemeen bewust zijn van de positie die ze innemen binnen een kleine gemeenschap. Bij dat bewustzijn sta ik graag en met verwondering stil, en via mij en mijn beelden hopelijk veel meer mensen.”

Jelle Post - vormgever

“Het Friese dorp is mij niet vreemd. Ik weet hoe belangrijk het is verhalen te delen, om zodoende onderling begrip te kweken, want – meer dan in de stad – heb je elkaar in een kleine gemeenschap nodig. Als vormgever meewerken aan een project dat die herkenbare en ook belangrijke dorpsverhalen vertelt, doe ik graag.”

Frank Boelen - websitebouwer

“Ik ben opgegroeid in een klein Fries dorp. Een project dat naar dat verleden teruggaat, maakt me nieuwsgierig. Ik vind het belangrijk dat deze verhalen verteld worden en draag er graag aan bij omdat online zo goed mogelijk te doen. In mijn ogen hebben de functionaliteit en de vormgeving van een digitale omgeving enkel waarde als ze dienstbaar zijn aan de inhoud, aan het verhaal dat verteld moet worden.”

Robea Kleisma - vertaler

"Het is altijd weer fascinerend om te zien hoe taal mensen met elkaar kan verbinden of juist kan afstoten. In kleine 'Fryske mienskippen' als Feanwâldsterwâl zijn door de jaren heen steeds meer mensen 'fan bûten' komen wonen, die geen Fries spreken. Wederzijds kan dat dan een drempel zijn om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Doordat de portretten worden ondertiteld, kunnen anderstaligen ook van al die prachtige verhalen genieten."

Steven Scholte - geluidstechnicus

"Ik ben werkzaam als geluidstechnicus en ICT'er bij Omrop Fryslân en help het Iepen Doar(p) project met de montage van de audioportretten. Ik ben opgegroeid in het Friese dorp Tytsjerk en later verhuisd naar Ryptsjerk, een paar kilometer verderop. Het dorpsleven is dus heel herkenbaar voor mij. Het is ontzettend leuk om samen met een groep enthousiaste mensen dit unieke portret van Feanwâldsterwâl te maken.”

Benthe van Aalst - projectmanager

"De rode draad in de opdrachten die ik als zelfstandige doe is de mens en zijn/haar verhaal. Daar past Iepen Doar[p] helemaal in. De verhalen aangevuld door de portretten geven een prachtig beeld van het leven in een kleine gemeenschap als Feanwâldsterwâl. Hoe beluisteren de mensen in de toekomst deze audioverhalen? Ziet het leven er dan heel anders uit? Bestaan er dan nog dorpen als Feanwâldsterwâl? Kortom, Iepen Doar(p) is voor nu en in de toekomst een belangrijk document."

Overige medewerking

Belangrijke bijdragen aan Iepen Doar(p) zijn geleverd door: Nyk de Vries (maker van de tune), Geart van der Meer (eindredactie Engelse ondertitels), Romkje Bosma en Douwe Kootstra (stemmen van de tune) en Aukje Litjens, (vormgeving en communicatie), Danya Borrèl (sociale media) en de fondsenwervers Tia van der Velde en Marco Hoogland. Douwe Kootstra, Gon Bilstra en Fred van Elst vormen het bestuur van Stichting Iepen Doar(p).