volg ons
Volg ons:
Facebook/iependoarp Twitter/iependoarp Instagram/iependoarp

Disclaimer

Stichting Iepen Doar(p), hierna te noemen Iepen Doar(p), verleent u hierbij toegang tot www.iependoarp.eu (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Iepen Doar(p) behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid


Iepen Doar(p) spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Iepen Doar(p).Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Iepen Doar(p) nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Iepen Doar(p). Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Iepen Doar(p), behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.