IEPEN DOAR(P) - FEANWÂLDSTERWÂL

Iepen Doar(p) is een dorpsportret van Feanwâldsterwâl. Het is een project dat als doel heeft om in 2018, het jaar dat Leeuwarden - Fryslân, culturele hoofdstad van Europa is, alle 128 huishoudens van het dorp Feanwâldsterwâl in geluid (audio) en in beeld (fotografie) te portretteren.

KLEINE DORPEN

Met dit portret van het jongste dorp van Nederland willen we de betekenis van het woord mienskip onderzoeken. Wat is dat eigenlijk, mienskip? Wat betekent het om in Fryslân, de provincie van zo veel kleine dorpen, verbonden te zijn met de plek waar je woont en met de mensen die om je heen wonen?

WAARDEVOL VERHAAL

Ook willen we met Iepen Doar(p) laten zien en horen dat als je tijd neemt voor een gesprek iedereen een bijzonder, ontroerend of waardevol verhaal te vertellen heeft. Die verhalen zoeken en delen we ook omdat we geloven dat de betrokkenheid in het dorp erdoor zal versterken.

MOOISTE DOARP

Zodoende leggen we de hedendaagse geschiedenis van het mooiste Fryske doarp vast voor toekomstige generaties. Zodat ook over vijftig of honderd jaar nog terug te horen en zien is hoe er nu in Feanwâldsterwâl wordt geleefd.

CULTURELE HOOFSTAD 2018

Iepen Doar(p) is als project ontstaan in het licht van Culturele Hoofdstad Leeuwarden – Fryslân 2018 en gaat begin 2017 van start met het maken van alle 128 portretten. In die periode vertellen we via onze website iependoarp.eu, via sociale media, maar ook via de reguliere media over de bedoelingen en de voortgang van het project.

128 DEUREN

In 2018, het culturele jaar zelf, openen we op 128 achtereenvolgende dagen online, op deze website en de bijbehorende sociale media, spreekwoordelijk een deur en publiceren zo een portret. Gelijktijdig zal omrop Fryslân de audiovisuele portretten publiceren. Als alle 128 deuren van het dorp zijn geopend, en alle 128 huishoudens in beeld en geluid een verhaal uit en over de eigen mienskip hebben verteld, is het dorpsportret van Feanwâldsterwâl compleet.

TRESOAR

Daarna zal het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar alle portretten voor altijd online toegankelijk houden. Ook willen we de portretten van Iepen Doar(p) in het culturele jaar 2018, maar ook daarna, exposeren. Daarbij hopen we van harte dat het project inwoners of andere betrokkenen aanleiding geeft om initiatieven te ontwikkelen die aanhaken bij het project.

MAKERS

Iepen doar[p] is een initiatief van journalist en documentairemaker Sjoerd Litjens uit Zwolle die opgroeide in Feanwâldsterwâl. Om van het project een succes te maken ging hij op zoek naar een team van de beste makers in en uit Fryslân. Zo zijn onder meer Hester Heite en Sippy Tigchelaar als radiomakers verantwoordelijk voor de audioportretten.

ALLE PORTRETTEN

Jelle Post is vormgever van het project. Tryntsje Nauta en Marieke Kijk in de Vegte maken de foto’s. Frank Boelen is de bouwer van de website. Robea Kleisma zorgt voor de vertalingen van alle portretten van en naar het Engels, Nederlands en Fries. Benthe van Aalst is verantwoordelijk voor het projectmanagement.

AANBEVELINGEN

Iepen Doar(p) wordt aanbevolen door: Buurtvereniging De Wâl, Dorpsbelangen Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o., Gemeente Tytsjerksteradiel, Gemeente Dantumadiel, De Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl, Omrop Fryslân, Culturele Hoofdstad 2018, Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar.

SPONSOREN

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door The Art of Impact, Fonds 21, Bankgiroloterijfonds, Culturele Hoofdstad 2018, Gemeente Tytsjerksteradiel, Tresoar, BNG Cultuurfonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Gemeente Dantumadiel, PW Janssens Friesche Stichting, Fonds Bevorderen Fries taalgebruik, Boersma-Adema Stichting, MAOC Gravin van Bylandt stichting, Rabobank Noord-Oost Friesland (Fonds Coöperatief dividend), Douwe Kalma Stichting, Feitsma Funs, Hotel-café 't Dûke-Lûk, Dorpsbelangen Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o. Altenburg en Wymenga.

MEER WETEN?

Voor vragen en opmerkingen over Iepen Doar(p) kunt u contact opnemen met Sjoerd Litjens, productieleider en initiator van Iepen Doar(p). Mail: info@iependoarp.eu of bel: 06-14982699. Iepen Doar(p) volg je op de voet via de sociale media Facebook en Twitter of door een mailtje te sturen naar info@iependoarp.eu met het verzoek om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen.